Slavēšanas un pielūgsmes nakts 2024

Tev ir iespēja pievienoties un lūgt par mūsu zemi! Kopīgi slavēsim un pagodināsim Dievu! Piesauksim Viņa žēlastību savai zemei un tautai!
jŪN
23-24

LIELVĀRDĒ

Pielūgsmes nakts

Katru gadu mūsu draudze “Gars un Patiesība” organizē lūgšanu un pielūgsmes nakti. Šajā laikā mēs ceļam slavas un pielūgsmes altāri Dievam, lai Viņa svētības un labvēlība varētu nākt pār mūsu tautu. Šo projektu pirms 22 gadiem sirdī Dievs lika mācītājam F.R.Adžiboije un tajā piedalījās vairākas “Dzīvības Avots” apvienības draudzes, kā arī vietējās draudzes kopā ar to mācītājiem. Mēs ticam, ka Dievs vēlas pievienot vēl vairāk draudzes un dedzīgus kristiešus īpaši šajā naktī pasludināt Dieva patiesību un stāvēt pret visu elkdievību, kas notiek mūsu zemē.

Šajā vakarā kopīgi slavēsim un pagodināsim Dievu! Piesauksim Viņa žēlastību savai zemei un tautai!

Lūgšanas

Pielūgsme

Sadraudzības laiks

Tiksimies draudzē draudzē “Gars un Patiesība”

Adrese: Lielvārde, Edgara Kauliņa aleja 5, 2.stāvs, bijušais Lāčplēša kultūras nams

Lievārdē,
“Gars un patiesība”

Kāpēc mēs sanākam kopā?

Mācītāja Intervija Latvijas Kristīgajā radio – Elki pilsētā, 1.daļa
Mācītāja Intervija Latvijas Kristīgajā radio – Elki pilsētā, 2.daļa

Pirms daudziem gadiem lūgšanas laikā Dievs runāja ar draudzes “Gars un Patiecība” mācītāju Rufusu Adžiboije par to, cik svarīgi ir ar slavēšanu, pielūgsmi, lūgšanām un aizlūgumiem celt Viņam altāri, lai zeme netiktu sagrauta netaisnības, elkdievības un burvestību dēļ, kas notiek mūsu zemē šajā laikā – par Līgo svētkiem sauktajā laikā, kas tiek iekļauts Latvijas kultūras mantojumā un tiek uzskatīts par tautas lepnumu. Bet neviena tauta nevar lepoties ar to, ka tā to iznīcina un ved prom no Dieva baušļiem, kas doti katrai tautai, arī Latvijas tautai.

Jāņa 8:32 ir teikts: “un jūs atzīsit patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus.” Dieva patiesība saka, ka jebkura elkdievības, burvestību un pagānisma izpausme ir pretīga Dievam, un tās dēļ nāk Dieva tiesa un lāsts pār zemi.

Atsauksmes

Cilvēku liecības un atskats uz iepriekšējo gadu pielūgsmes nakti

Līgo nakts agrāk bija mani mīļākie svētki. Man kā bērnam tā bija iespēja palikt nomodā visu nakti un priecāties kopā ar draugiem. Bet, uzzinot šo svētku patieso nozīmi un saknes, sapratu, ka tie ir dziļi pagāniski svētki un nevēlos neko kopīgu ar tiem. Vēl vairāk – tie nes lāstu mūsu zemei, tāpēc jau vairāk kā 10 gadus dodos uz Pielūgsmes nakti, lai lūgtu svētību mūsu zemei un iestātos par Viņa valstības vērtībām uz šīs zemes. Iesaku katram pārdomāt, kādus svētkus un kāpēc mēs svinam ikdienā.
Zane Zeltiņa

Uzzināju par pielūgsmes naktīm un to nozīmi, tādejādi sāku doties. Pēc šī apmeklējuma vienmēr ir liels prieks, jo zinu, ka esmu izdarījusi ko labu priekš Zemes un priekš nākotnes. Tumsa atkāpjas un viss paliek gaišs. Zinu, ka ir ļoti būtiski tikties personīgi, un veidot attiecības ar Dzīvo Dievu, individuāli kā arī kopā sanākot pateikties un iestāties par mūsu zemi.
Kristīne Odiņa

Dzīvē vienu reizi piedalījos līgo svētkos Lāčplēša parkā! Man šie svētki nepatika, tāpēc ka cilvēki pēc neilga laika jau bija piedzērušies un saka nesmuki uzvesties.
Kad kļuvu ticīga, es redzēju, kā šie svētki atnes ļaunumu mūsu tautai. Dēļ dzeršanas notiek daudz nelaimju. Cilvēki apdedzinās uguni, noslīkst, avārijās zaudē dzīvību, jaunām meitenēm dzive tiek sabojāta jau pašā sākumā.
Pateicos Dievam, ka ir šī kopējā iespēja lūgt par mūsu tautu, lai svētība atnāk mūsu zemē un cilvēki varētu būt laimīgi!
Lai cilvēku acis atvērās un viņi ierauga, ka šie nav tautas svētki, bet gan nelaime tautai.
Anita Bokāne

Kopš esmu pārcēlusies dzīvot uz Lielvārdi, tad vismaz pēdējie desmit gadi Līgo naktī man ir pagājuši draudzes organizētajā Slavēšanas un pielūgsmes naktī. Tā kā esmu kristiete ar stāžu, tad Līgo svētkus kā tādus nesvinu jau diezgan sen, bet tieši par šo svētku garīgo nozīmi un pagānisko izcelsmi vairāk sapratu piedaloties šajā pasākumā. Tas ir ļoti svarīgi, ka mēs garīgi varam celt slavas un pielūgsmes altāri mūsu Dievam, lūgt par mūsu zemi un tautu.
Iveta Z