Un notika, kad cilvēki sāka vairoties virs zemes un tiem dzima arī meitas,  tad Dieva dēli vēroja, ka cilvēku meitas bija skaistas, un tie ņēma tās sev par sievām, kas tiem labāk patika.  Tanīs dienās milži bija zemes virsū, arī pēc tam, kad Dieva dēli bija gājuši pie cilvēku meitām un tās bija dzemdējušas bērnus. Tie bija varoņi, kas bija senlaikos, vīri ar vārdu. 1.Moz.6:1-2; 4 

Līdz ar šiem “eņģeļiem” atnāca izvirtība uz zemes. Tāda izvirtība, kādu cilvēki nebija redzējuši. Guļot ar cilvēku meitām, šie “kritušie eņģeļi” nodeva šo izvirtības garu cilvēku bērniem. Mums jāsaprot, ka sekss, tā nav vienkārši fiziska pārgulēšana. Sekss nav tikai fizisks kontakts, caur seksu tiek nodots gars. Un caur šīm seksuālām attiecībām šie kritušie eņģeli nodeva šo izvirtības garu. Tādu izvirtību, kāda uz zemes nebija redzēta. Un šo seksuālo kontaktu rezultātā piedzima milži. 

Un nākamais notikums, ko mēs Bībelē apskatīsim, ir Bābeles torņa celtniecība. Bābeles tornis nebija vienkārši liels tornis, ko cēla Hama pēcnācēji. Tas nebija tik vienkārši, ka visi sarunāja kopā un uzcēla lielāko torni pasaulē. Tā bija pilsēta ar torni, kuras virsotne sniedzas debesīs.

Visai pasaulei toreiz bija viena mēle un vienāda valoda.
Un, kad nu tie savas teltis pārcēla austrumu virzienā, tad tie atrada līdzenumu Sineāras zemē un tur apmetās, un teica cits citam: “Iesim un taisīsim ķieģeļus un dedzināt tos dedzināsim,” – jo ķieģeļi tiem noderēja akmeņu vietā un zemes piķis kaļķu vietā.
Un tie teica: “Celsim sev pilsētu ar torni, kura virsotne sniedzas debesīs! Ar to mēs sev sagādāsim vārdu un netiksim izkaisīti pa visu zemi.”

Un Tas Kungs sacīja: “Lūk, tā ir viena tauta, un tiem visiem ir viena valoda. Tas ir tikai sākums viņu rīcībai, un turpmāk nekas, ko tie nodomājuši, vairs nebūs tiem neiespējams.
Iesim, nolaidīsimies un sajauksim viņu valodu, ka tie vairs nesaprot cits cita valodu.”
Un Tas Kungs tos izklīdināja no tās vietas pa visu zemes virsu, un viņi mitējās celt pilsētu.  1.Moz.11:1-4; 6-9 

Kas ir Bābele?
Bābele tulkojumā nozīmē Bela vārti, dievības sātana vārti, un patiesībā viņi cēla vārtus sātanam, torni, kurš iesniedzas debesīs. Šie cilvēki gribēja valdīt bez Dieva, viņi gribēja būt perfekti un ideāli, bet bez Dieva. Caur šiem cilvēkiem sātans gribēja valdīt pār visu toreizējo pasauli.

1.Moz. 9. pantā mēs varam redzēt, ka Dievs izklīdināja šos cilvēkus pa visu zemi un no šī brīža radās tautas. Līdz tam tautu kā tādu nebija, visiem bija viena mēle un bija viena tauta. Tikai šajā brīdī Dievs radīja tautas un katrai tautai bija sava valoda. Un radās aptuveni 70 tautas (1.Moz.10 šīs tautas ir uzskaitītas), un  Dievs deva šīm tautām aicinājumu – meklēt Dievu. Bet visas tautas, kuras nemeklēja Dievu, pazuda, un viņu vietā radās jaunas un jaunas tautas un valstis, kuras mēs redzam šodien.

Kad mēs dzirdam, ka bieži vien saka, ka gan Jāņu tradīcijas, gan šie latviskie godi vai latviskā svētku svinēšanas, kas šobrīd tiek aktualizēta  – jaundzimušu bērnu veltīšana Laimai pēc sentēvu paražām, kāzas, kas, tiek svinētas pēc sentēvu tradīcijām, latviskās zīmes –  tiek pasniegts kā latviešu tautas saknes un kaut kas unikāls tieši Latvijai, jāsaka, ka tā nav patiesība, jo visas šīs lietas radās stipri pirms latviešu tauta vispār bija izveidojusies. Un šīs pašas lietas ir piekopušas visas pagānu tautas. Un cilvēki, kas apgalvo, ka tas ir raksturīgi tikai latviešiem, vai nu apzināti maldina tautu vai arī vienkārši paši nav iedziļinājušies un izpētījuši to vēsturisko izcelsmi.

Elkkalpībai, pagānismam, okultismam nav tautības, tāpēc ka tas viss tika nodots uz zemes pirms vispār radās tautas, pirms vispār tautām bija katrai sava valoda. Elkkalpība, pagānisms ir starptautisks, visām tautām kopīgs un neviena tauta to nevar saukt par savu. Tā ir kalpošana ļaunajiem gariem, un, ja tauta atdod sevi ļaunajiem gariem šīs pielūgsmes varā, tad šie ļaunie gari arī valdīs pār šo tautu.

Latviešu tauta kā tauta ir veidojusies tikai 13.-16. gs., tāpēc tie ir sātana meli, ka tā ir latviešu kultūra, latviešu mantojums, latviešu nacionālā bagātība utt.

Secinājums: okultisms, pagānisms, buršanās, zīlēšana, astroloģija, horoskopi ezotērika utt. ir tas, ko ļaunie gari ir nodevuši un iemācījuši cilvēkam un turpina to darīt. Tā ir kalpošana ļaunajiem gariem vai sātanam, caur ko cilvēks vai tauta pakļauj un nodod sevi ļauno garu iedarbībai. Elkkalpībai nav tautības.

Saistītie raksti