Raksti par Līgo un Okultismu

Mēs, tā tautas daļa, kas esam atgriezušies pie Tā Kunga, esam aicināti  piepildīt to Dieva aicinājumu, kuru Dievs deva, kad radīja tautas – meklētu Viņa vaigu

Kas ir okultisms
Okultisms

Kas ir okultisms?

Kad runājam par okultismu, tad jāsaka, ka Bībelē mēs tādu vārdu neatradīsim, tāpēc ka termins “okultisms” radās tikai 16.gs. Okultisms (latīniski occultus – apslēpts, slepens, noslēpumains, tumšs) ir mācības, kas atzīst apslēptu spēku esamību cilvēkā un kosmosā. Jebkurā gadījumā jāsaka,…

Esi gatavs atbalstīt finansiāli?

Ja vēlies vari atbalstīt Pielūgsmes nakti arī finansiāli, spied zemāk un ziedo.

Mūsu atbalstītāji

Esam pateicīgi katram ikvienam kas atbalsta Pielūgsmes nakti caur lūgšanām un arī finansiāli.