Elkkalpība ieved tautu postā un iznīcībā. Tieši tas pats ir ar cilvēku kā indivīdu.

Dieva aicinājums šodien nav mainījies. Dievs joprojām aicina gan mūsu tautu, gan katru no mums – meklēt Viņu. Meklēt un atrast Viņu, tuvoties Viņam, staigāt ar Viņu, dzirdēt Viņa balsi.

Tauta, kas nemeklē To Kungu, agrāk vai vēlāk pazudīs, tautu, kas nemeklē Dievu, skars Dieva tiesa vai sods, ka šī tauta Dieva vietā meklē ko citu. Dievam ir laiks katrai tautai. Īpaši praviešu grāmatās var redzēt, ka Dievs laiku pa laikam sūtīja kādus praviešus sludināt viņiem, ka viņu bezdievības laiks jau ir pietiekošs Dievam, Dievs to vairs nevar ciest. Varenas impērijas – Bābele, Tira, Ēģipte – pazuda vienā mirklī, tāpēc ka Dievs gaidīja un tad noslaucīja no zemes virsas. Pat Izraēls – Dieva izredzēta tauta – kas bija aicināta meklēt Dievu, kad viņi nedarīja to un sāka pielūgt dažādus elkus, Dievs izklīdināja viņus dažādu tautu vidū. Jo Dievs nevar ciest elkkalpību, netaisnību, nešķīstību.

Bībelē ir teikts, ka taisnība paaugstina tautu un netaisnība vai grēks ir apkaunojums jebkurai tautai. Latvija ir tauta, kuru Dievs mīl, un Dievs dod laiku katrai tautai. Ir daudzas lietas, kas šobrīd Dievam nav tīkamas.

Kad Izraēla tauta sāka pielūgt svešus dievus, Dievs viņus izsūtīja un izklīdināja starp svešām tautām. Un ikreiz, kad tauta atgriezās atpakaļ pie Dieva, Viņš viņus salasīja no visām tautām atpakaļ un saveda mājās. Mēs zinām, ka Dievs ne reizi vien Bībelē izveda un izklīdināja Izraēla tautu starp svešām tautām. Un tas notika ikreiz, kad Izraēls piekopa elkkalpību, to mēs varam redzēt vairākās vietās Bībelē.

 Arī Latvijai ir bijuši šādi smagi brīdinājuma laiki.

22. jūnijs – fašistu okupācijas diena  (tas ir īstais saulgriežu datums). Lūk, Otrā Pasaules kara darbība Latvijā sākās 1941. gada 22. jūnijā ar Vācijas kara aviācijas uzlidojumiem Liepājā un Ventspilī. Tas ir tieši  tas laiks, kad latviešu tauta svin šos svētkus. Un mēs arī redzējām, ka pati Vācija tajā laikā ar Hitleru priekšgalā bija iesaistīta okultismā, līdz ar to šis saulgriežu datums nebija velti izvēlēts Vācijas iebrukumam Latvijā. 14. jūnijā, īsi pirms šiem svētkiem, ir komunistiskā genocīdu upuru piemiņas diena. Tad notika genocīds pret latviešu tautu – izvešana. 17. jūnijā ir Latvijas Republikas padomju okupācijas diena. Tas viss ir šo svētku laikā, ap šiem svētkiem. Vai tā ir sakritība, vai Dieva brīdinājuma zīme, vai likumsakarība? 

Izvešanas 25.martā  – Māras diena (Māra latviešu dievība) saukta arī par Mira Māru (t.i. – pasaules un arī miršanas Māru).

Tad nu ļoti sargieties savu dvēseļu labad, jo jūs neesat redzējuši nekādu tēlu tai dienā, kad Tas Kungs ar jums no uguns liesmām Horebā runāja, ka jūs neapgrēkojaties un nedarināt sev dieva atveidu kādā tēlā līdzīgu kādam vīrietim vai sievietei, vai arī kādam četrkājainam dzīvniekam, kas virs zemes dzīvo, vai arī kādam spārnotam putnam, kas gaisā lido, vai arī kādam dzīvniekam, kas pa zemes virsu lodā, vai arī kādai zivij, kas ūdenī zem zemes dzīvo; un ka tu nepacel savas acis uz debesīm un, uzlūkodams sauli, mēnesi, kā arī zvaigznes, visus zvaigznāju pulkus debesīs, neliecies kārdināties un nekrīti ar savu vaigu pie zemes to priekšā, un ka tu tiem nekalpo, ko Tas Kungs, tavs Dievs, ir piešķīris visām tautām zem visas debess. Bet jūs Tas Kungs ir pieņēmis un jūs ir izvedis no dzelzs kausējamās krāsns, no Ēģiptes, lai jūs būtu Viņa īpaša tauta, kā tas arī šodien ir. 5.Moz.4:15-20

Vai jūs domājat, ka izvešanas notika tāpat vien? Kad tauta atgriezās, Dievs deva atspirgšanas laikus, bet tiklīdz tas atsākās ar jaunu sparu, Dievs atkal viņus izklīdināja. Šodien tās nav izvešanas, bet tauta izklīst svešumā. Tajā pat laikā visa šī elkkalpība atdzimst ar jaunu vilni un jauniem apmēriem. Un tauta ir lepna par to, tāpēc ka viņu prāti ir aptumšoti.

Ja mēs skatāmies 5. Mozus grāmatā, mēs tur varam atrast gan tās svētības, kas nāk pār tiem, kas meklē un paklausa Dievam, gan lāstus, kas nāk pār tiem, kas izvēlās pielūgt citus dievus ar mazo burtu.

Svešinieks, kas mīt tavā vidū, celsies pār tevi augstāk un augstāk, bet tu grimsi zemāk un zemāk. 5. Moz.28: 43
Tu saderināsies ar sievieti, bet cits vīrs pie tās gulēs; tu sev uzcelsi namu, bet tu tanī nedzīvosi; tu dēstīsi vīna dārzu, bet augļus tu nebaudīsi. 5. Moz.28: 30

Šodien mēs varam redzēt, ka Latvijas zeme pieder zviedru bankām. Valsts vadītāji nemin šos apmērus, taču ļoti daudzi īpašumi, meži, lauksaimniecības zemes pieder ārzemniekiem, gan zviedru bankām, gan ārzemju uzņēmējiem. Latvijā ir ienācis vesels zviedru nekustamo īpašumu fonds, Krievijas investori, kas uzpērk īpašumus un pēc tam izīrē vietējiem iedzīvotājiem. Šobrīd vairāki ārvalstu investori uzpērk īpašumus Latvijā un iznomā, izīrē vietējiem izedzīvotājiem – zemes, dzīvokļus. Ja mēs paskatāmies UR datu bāzē, mēs varam redzēt, ka vairums uzņēmumu īpašnieki vairs nav latvieši, latvieši ir tikai izpildītāji, direktori, izpilddirektori, bet valdēs ir ārzemnieki – lietuvieši, zviedri, norvēģi utt. Lielā daļā gadījumu patiesie labuma guvēji ir ārzemnieki, bet ne vairs latvieši. Latvijas lielākos uzņēmumus ir pārpirkuši ārzemju holdingi.

Svešinieks, kas mīt tavā vidū, celsies pār tevi augstāk un augstāk, bet tu grimsi zemāk un zemāk. Viņš tev aizdos, bet tu viņam neaizdosi, viņš būs galva, bet tu būsi aste. 5.Moz.28:43;44 

Kam pieder mūsu mājokļi, kam pieder mūsu auto, pat sadzīves tehnika un daudzas citas lietas – mūsu parāda devējiem. Līzingi, kredīti, hipotekārie kredīti – tā šodien ir mūsu tautas ikdiena. Pat lai palaistu bērnus uz skolu, kredītdevēji dāsni piedāvā savus pakalpojumus. Mēs neaizdodam, mēs aizņemamies. Un tā nav svētība.

Tavi dēli un tavas meitas tiks nodoti citai tautai, tavas acis to redzēs un caurām dienām pēc viņiem īks.”  Tu gan dzemdināsi dēlus un meitas, bet tie tev nepaliks, jo tos aizvedīs gūstā. 5. Mozus 28:32

Kāda ir dzimstība Latvijā? Tā nepārsniedz mirstību. Cik daudzi vecvecāki šodien nesatiek savus mazbērnus, jo tie ir tālu prom svešumā. Vai tā ir svētība?

Dievs radīja cilvēku, Dievs radīja tautu un svētīja un teica augļojieties un vairojieties. 1.Moz.1:28

Vai šī svētība piepildās šobrīd Latvijā. Latvijā šobrīd iedzīvotāju skaits pēc Centrālās statistikas datiem ir zem 2 000 000, tas nozīmē ka reāli tie varētu būt pie 1 500 000 iedzīvotāju, bet bija 2 500 000. Vai tā ir svētība, ja tauta nevis vairojās, bet izzūd?

Daudzas pagāniskas tautas šobrīd ir izmirušas – lībieši, indiāņi, kuru elkkalpība mums ir ļoti līdzīga, aborigēni, maiji, inki, daudzas Eiropas tautas ir izmirušas – tās, kuras ir kalpojušas svešiem dieviem, upurējušas cilvēkus, savus bērnus utt. Iznīcības lāsts ir ļoti reāls, bet mums ir jāatceras, ka tas nav Dieva mērķis, vienmēr tā ir bijusi tikai un vienīgi cilvēku izvēle. Dievam ir plāns Latvijai, tā ir visa  5.Moz.28. Dievs grib šo tautu celt augstu, Viņš vēlas svētīt gan mūsu laukus, gan pilsētas, Dievs grib aizstāvēt mūs no mūsu ienaidniekiem, kuri šodien bieži vien uzdodas par šīs valsts un tautas draugiem un labvēļiem, Dievs grib vairot mūs mūsu miesas auglī, darīt šo valsti, tautu par galvu un ne par asti, par plaukstošu un bagātu valsti, ka mēs aizdodam un neaizņemamies, ka mēs augļojamies un vairojamies. Tas ir Viņa plāns un mērķis Latvijai.

Saistītie raksti