Sanāksim kopā un celsim garīgo altāri Dievam!

Slavēšanas un pielūgsmes nakts

23.-24.jūn.

plkst. 19.00, draudzē “Gars un Patiesība”

3 slavēšanas grupas

Vakara gaitā pielūgsmē un slavēšanā mūs vadīs 3 slavēšanas grupas.

slavēšanas grupa

Draudze “Gars un Patiesība”

slavētājs

Viktors Isajevs

slavēšanas grupa

Draudze “Dieva mantinieki”, Jelgava

būsim vienoti

Mācītāji un vadītāji no dažādām vietējām draudzēm šajā vakarā lūdz svētību Latvijai, tautai un valdībai. Mēs ticam, ka šis būs svētīgs un nozīmīgs laiks, kas pozitīvi ietekmē garīgo pasauli, kad Dieva tauta tiek stiprināta Kunga Jēzus Kristus slavēšanā un pielūgsmē, kā arī lūgšanās un aizlūgšanās par savu zemi. Mēs ticam, ka Dieva tautas vienotībā ir liels spēks. Tāpēc laikā, kad pasaulē tiek svinēti pagānu svētki Līgo, Dieva tauta pazemojas Dieva priekšā, dodot Viņam slavu un godu, pielūdzot un lūdzot žēlastību Latvijai.

Pasākuma plāns

19:00

Pasākuma atklāšana

Kas ir pielūgsmes nakts un kāpēc mums tik svarīgi pulcēties šajā vakarā?

Kas ir Līgo svētki?

Vai kristietim būtu jāsvin šie svētki?

Ko sevī slēpj Līgo svētku simbolika?

  • 19.00-20:30

Sadraudzības laiks

Sadraudzības laiks pie kafijas/tējas tases.

  • 20:30 – 21:00

20:30

21:00-01.00

Slavēšana & Lūgšanas

Vakara daļu turpinās draudzes “Gars un Patiesība” macītājs F.R. Adžiboije. Kā arī šī vakara laikā kopīgi vienotībā pagodināsim Jēzu Kristu un ar lūgšanām iestāsimies pret elkkalpību un dažādām sfērām sabiedrībā.

Bērnu istaba

Visa vakara garumā darbosies arī bērnu istaba.

  • 19.00 – 1.00
  • Bērnu istaba

Visi kopā teiksim NĒ elkdievībai

Mēs esam dzīvā Dieva bērni, kas ticam, ka mūsu Kungam Jēzum Kristum pieder zeme un viss, kas to piepilda. Mēs vēlamies, lai mūsu zeme būtu piepildīta ar Dieva patiesību, Viņa gudrību un taisnību un netiktu iznīcināta grēka un elkdievības dēļ. Tāpēc mēs turpināsim dēstīt Dieva patiesību, darīt labu un darīt to, uz ko Dievs mūs ir aicinājis – izplatīt Viņa Valstību un Dieva Valstības kultūru vietās, kur dzīvojam. Mēs sakām “NĒ” jebkurai elkdievībai, meliem un blēdībām mūsu valstī un mūsu tautā. Mēs ticam, ka katrs celis locīsies un katra mute atzīs, ka tikai Jēzus Kristus ir Kungs un Valdnieks pār visu zemi. Tikai Jēzus ir Ceļš, Patiesība un Dzīvība katrai tautai un valstij.