Sanāksim kopā un celsim garīgo altāri Dievam!

Slavēšanas un pielūgsmes nakts

23.-24.jūn.

plkst. 21.00, draudzē “Gars un Patiesība”

3 slavēšanas grupas

Vakara gaitā pielūgsmē un slavēšanā mūs vadīs 3 slavēšanas grupas.

slavēšanas grupa

Draudze “Gars un Patiesība”

slavēšanas grupa

Draudze “JAUNĀ PAAUDZE”, OGRE

slavēšanas grupa

Draudze “KRISTUS MĀCEKĻI”, Jelgava

būsim vienoti

Mācītāji un vadītāji no dažādām vietējām draudzēm šajā vakarā lūdz svētību Latvijai, tautai un valdībai. Mēs ticam, ka šis būs svētīgs un nozīmīgs laiks, kas pozitīvi ietekmē garīgo pasauli, kad Dieva tauta tiek stiprināta Kunga Jēzus Kristus slavēšanā un pielūgsmē, kā arī lūgšanās un aizlūgšanās par savu zemi. Mēs ticam, ka Dieva tautas vienotībā ir liels spēks. Tāpēc laikā, kad pasaulē tiek svinēti pagānu svētki Līgo, Dieva tauta pazemojas Dieva priekšā, dodot Viņam slavu un godu, pielūdzot un lūdzot žēlastību Latvijai.

Pasākuma plāns

21:00

Ievadvārds un slavēšana

Kas ir pielūgsmes nakts un kāpēc mums tik svarīgi pulcēties šajā vakarā?

  • 21.00-21:40

Uzruna no Mācītāja

Lūgšanu virzieni šim gadam,

  • 21:40 – 22.20

21:40

22.20-01.00

Pielūgsme un lūgšanas

Šī vakara laikā kopīgi vienotībā pagodināsim Jēzu Kristu un ar lūgšanām iestāsimies pret elkkalpību un dažādām sfērām sabiedrībā.

Noslēguma vārds no Mācītāja

  • 01.00 – 01.15

01.00

Bērnu istaba

Visa vakara garumā darbosies arī bērnu istaba.

  • 21.00 – 1.00
  • Bērnu istaba

Lūgšanu virzieni

Vakara pielūgsmes daļā mēs kopīgi iestāsimies par konkrētām sabiedrības sfērām! Pasludināsim Dieva gribu, valdīšanu un Viņa valstību.

Lūgšana par ģimenēm

Par ģimenes vērtībām, par to, lai tiktu sagrauti visi plāni, kuri vērsti, lai iznīcinātu bībelisko izpratni par to, kas ir ģimene, kas ir bērni, pusaudži, jaunieši, vecāki.

Lūgšana par medicīnas un veselības aprūpes sfēru

Kā arī par demogrāfisko situāciju Latvijā.

Lūgšana par “karstajiem punktiem” uz zemes

kur iet bojā cilvēki un kur notiek karš, bads, destruktīvi režīmi utt, it īpaši par Ukrainu – par to, lai tiktu pārtraukts karš un cilvēku bojāeja.

Lūgšana par ekonomisko izrāvienu un biznesu attīstību

Par jaunu darbavietu radīšanu, par to, lai tiktu atklāti iepriekš neatklāti derīgie izrakteņi, un par to ieguvi. Par stabilu ekonomisko situāciju Latvijā, par ekonomisko nosacījumu uzlabošanos, par jaunām un plašām importa un eksporta iespējām. Par gudrām investīcijām un par gudru nacionālo resursu izmantošanu.

Lūgšana par izglītības sistēmu Latvijā, Baltijā, Eiropā un visā pasaulē

Par atmodu Latvijas skolās un augstskolās. Par to, lai tiktu pasargāta skolēnu un studentu apziņa no agresīvā un graujošā pasaules uzskata un filozofijas. Par to, lai paceltos kompetenti pasniedzēji, kurus interesē iemācīt prasmes un zināšanas un kuri sagatavo nākamos speciālistus un profesionāļus uzdevumiem, kas mūs sagaida nākotnē.

Lūgšana par mūsu sabiedrības garīgo attīstību

Par draudžu un kristīgo organizāciju garīgo vienotību. Par garīgo atdzimšanu Latvijā, Baltijas valstīs, Eiropā un pasaulē. Par kristīgajiem kalpotājiem un kalpošanām, par kristīgām organizācijām un apvienībām. Pret burvestībām un elkdievību. Par labvēlīgu garīgo atmosfēru mūsu zemē. Par to, lai ar saknēm tiktu izrautas visas melīgās un dēmoniskās mācības, kas cenšas izjaukt Dieva plānu uz zemes un vājināt draudzi.

Lūgšana par reformu masu informācijas līdzekļos

Par melu un to propagandas atmaskošanu. Par to, lai Dievs paaugstina un spēcina taisnības balsi – cilvēkus, kuri paceļ Dieva taisnīgumu, lai Dieva patiesība un vērtības tiktu paaugstinātas un lai tās izspiestu visu grēcīgo un amorālo.

Visi kopā teiksim NĒ elkdievībai

Mēs esam dzīvā Dieva bērni, kas ticam, ka mūsu Kungam Jēzum Kristum pieder zeme un viss, kas to piepilda. Mēs vēlamies, lai mūsu zeme būtu piepildīta ar Dieva patiesību, Viņa gudrību un taisnību un netiktu iznīcināta grēka un elkdievības dēļ. Tāpēc mēs turpināsim dēstīt Dieva patiesību, darīt labu un darīt to, uz ko Dievs mūs ir aicinājis – izplatīt Viņa Valstību un Dieva Valstības kultūru vietās, kur dzīvojam. Mēs sakām “NĒ” jebkurai elkdievībai, meliem un blēdībām mūsu valstī un mūsu tautā. Mēs ticam, ka katrs celis locīsies un katra mute atzīs, ka tikai Jēzus Kristus ir Kungs un Valdnieks pār visu zemi. Tikai Jēzus ir Ceļš, Patiesība un Dzīvība katrai tautai un valstij.